Styrke til livet

Du skal godt videre

Det er vigtigt for os, at du kommer godt videre, efter dit ophold på Tolne Efterskole.

Vi har en vejleder på skolen, som har ansvaret for, at der bliver lavet de planer og holdt de møder, der skal til.

Det er vejlederens opgave altid at være opdateret omkring de tilbud og muligheder, der aktuelt er for unge med særlige behov.

Vejlederens opgaver

  • Tilrettelægge 4 hele uddannelsesdage med obligatorisk deltagelse for alle afgangselever. Uddannelsesdagene er ekskursioner til relevante uddannelsessteder med oplysninger og orientering om disse.
  • Arrangere individuelle praktikforløb for eleverne.
  • Gennemføre fællesmøder med alle afgangselever.
  • Gennemføre individuelle vejledningssamtaler med alle elever.
  • Gennemføre minimum ét udskolingsmøde for alle afgangselever med deltagelse af eleven, forældre og kommunale sagsbehandlere og UU vejledere.
  • Sikre deltagelse i specielt tilrettelagte brobygningsforløb for målgruppen.
  • Udfærdige individuelle uddannelsesplaner i h.t. lovgivningen på området.

 

Prøvefri
specialefterskole
for unge med 
særlige behov.

Tolne Efterskole
Dvergetvedvej 95
Tolne
9870 Sindal

telefon: 9893 0511
skriv til os her