Mere end skole

Værksteder

Hos os foregår undervisningen på værksteder. Dem har vi 12 af, og på hvert værksted går vi i dybden med et område som f.eks. musik, sport, natur eller Bygge & Anlæg.

Vi er få elever og to lærere på hvert værksted. Det betyder, at der er tid til at lære hinanden godt at kende, og at der er ro til at fordybe sig i de enkelte opgaver.

De almindelig skolefag er inddraget i værkstedsundervisningen. F.eks. kan vi i musik inddrage læsning og dansk ved at arbejde med sangtekster, ligesom vi i Bygge & Anlæg bruger matematikken, når vi skal regne ud, hvordan vi skal bygge vores forskellige projekter.

Du skal vælge ét værksted hvert halve år, så du kommer til at være på to værksteder i løbet af et år på Tolne Efterskole.

De fleste af vores elever oplever, at værkstedsundervisningen giver dem større selvtillid. Mange siger, at de lærer en masse og først opdager det bagefter.

 

Det kan du vælge

Vi har 12 forskellige værksteder. Se hele oversigten her.

Så mange timer om ugen

Al vores undervisning foregår på værksteder.

Kontaktlærer

Din værkstedslærer er også din kontaktlærer, som holder ekstra øje med lige præcis dig. På den måde sikrer vi sammenhæng i dit liv på Tolne Efterskole.

Prøvefri
specialefterskole
for unge med 
særlige behov.

Tolne Efterskole
Dvergetvedvej 95
Tolne
9870 Sindal

telefon: 9893 0511
skriv til os her