Ophold med værdi

Pris og tilskud

Det koster 2.285 kr. pr. uge i skoleåret 19/20 at gå på Tolne Efterskole. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr., som ikke tilbagebetales. Alle udgifter til opholdet, rejse m.v. er indeholdt i skolepengene. Et skoleår består af 42 undervisningsuger.

Du kan få støtte til dit ophold på Tolne Efterskole. Den udregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Den samlede egenbetaling fordeles på 10 rater i månederne fra 1. august til 1. maj.

Hvis du afbryder dit ophold, skal de, der er økonomisk ansvarlige for dit ophold, betale skolepenge i to fulde uger mere, end du opholder dig på skolen. Disse to uger er ikke tilskudsberettigede.

Tilskud

Besøg Efterskoleforeningens hjemmeside og udregn dit tilskud her. Når du er optaget, sender vi dig et ansøgningsskema om tilskud fra Staten. Dette skema skal du og dine forældre udfylde og sende retur til skolen. Hvis du fylder 19, beregnes tilskuddet ud fra din egen indkomst.

Ekstraordinært tilskud

Enkelte kommuner yder særlige tilskud til efterskoleophold. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller børne- og ungeforvaltningen. Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen – kontakt din socialrådgiver for at høre om dine muligheder.