IT & Medier

Lærere: Rie Rugaard og Asmus Korsgård Eriksen

 

Intro

På IT & Medie får du en arbejdsplads med en pc, mens du er på værkstedet. Du lærer at bruge pc’ens programmer, søge oplysninger på Internettet samt bruge de sociale medier hensigtsmæssigt. På pc’en er der programmer, som kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at stave. Desuden kan du bruge værkstedets videokameraer og spejlreflekskamera, så du kan lære at filme og tage knivskarpe billeder. Du lærer også at anvende en 3D-printer, arbejde med opbygning og programmering af robotter og programmere simple spil.
I løbet af opholdet, vil du også lave din egen hjemmeside.

Formål

  • At eleverne udvikler forståelse for informationsteknologiens (IT) og mediernes betydning for forholdet mellem mennesket, samfundet og naturen.
  • At eleverne lærer at anvende de kommunikative medier på en etisk forsvarlig måde.
  • At eleverne lærer de kommunikative medier i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

Mål

  • At eleverne i IT & Medie møder en række overordnede faglige områder, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, de nye teknologiske udviklinger kræver af os som samfund.
  • At eleverne bliver præsenteret for forskellige mediers muligheder og begrænsninger.
  • At eleverne får mulighed for at lære om naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger,  med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
  • At eleverne får viden om og færdigheder i at bruge både det talte og det skrevne sprog til at underbygge/støtte en bestemt visuel situation eller et produkt.

 

Faglige områder

  • IKT

Kan pc-programmer afhjælpe læse- og staveproblemer?

Hvordan kan Internettet give mulighed for at få nye færdigheder, kunnen og viden?

Hvorledes bruger man de sociale netværk hensigtsmæssigt?

Hvorledes kan man begå sig hensigtsmæsigt på nettet?

I hvilken grad har IKT indvirkning på den samfundsmæssige, historiske, kulturelle og demokratiske udvikling?

Hvorledes kan IT bruges indenfor teknologi, samfund, kultur, demokrati og historie?

  • Foto

Hvordan tages ”det gode billede”?

Hvordan kan billeder forbedres via. redigeringsprogrammer?

Hvordan lægges billeder ind på pc, databaser og programmer?

Hvorfor kan et billede ”sige mere” end tusind ord?

Er der etiske og æstetiske overvejelser ved brug af billedmedier?

  • Video

Hvorledes laves en video?

Hvordan kan man lave effekter i en video?

Hvordan agerer man foran og bagved et videokamera?

Hvordan laver man et storyboard?

Hvordan laver man et manuskript?

 

Evaluering

Der er løbende evaluering med eleverne omkring deres produkter.

Eleven fremlægger sit produkt for elevholdet, evt. vha. pc og projektor. Der spørges ind til produktet og gives feedback, både fra lærere og elevholdet.

Produkter lægges ind på elevernes egen hjemmeside.