IT & Medier

Lærere: Rie Rugaard og Asmus Korsgård Eriksen

 

Intro

På IT & Medie får du en arbejdsplads med en pc, mens du er på værkstedet. Du lærer at bruge pc’ens programmer, søge oplysninger på Internettet samt bruge de sociale netværk hensigtsmæssigt. På pc’en er der programmer, som kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at stave. På pc’en er der mange spændende og lærerige programmer. Desuden kan du bruge værkstedets videokameraer og spejlreflekskamera, så du kan lære at filme og tage knivskarpe billeder. Du lærer også at anvende en 3D-printer, arbejde med Lego-robotter, udarbejde pc-spil og – hvis du har lyst – at deltage i e-sport.

Formål

  • At eleverne udvikler forståelse for informationsteknologiens (IT) og mediernes betydning for forholdet mellem mennesket, samfundet og naturen.
  • At eleverne lærer at anvende de kommunikative medier på en etisk forsvarlig måde.
  • At eleverne lærer de kommunikative medier i deres nuværende og fremtidige liv, som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

Mål

  • At eleverne i IT & Medie møder en række overordnede faglige områder, der indfører dem i mediernes og informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) betydning for det enkelte menneske, for samfundet og for naturen.
  • At eleverne bliver præsenteret for forskellige mediers muligheder og begrænsninger.
  • At eleverne får mulighed for at lære om naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

At eleverne får viden om og færdigheder i at bruge både det talte og det skrevne sprog til at underbygge/støtte en bestemt visuel situation eller et produkt.

Faglige områder

  • IKT

Kan pc-programmer afhjælpe læse- og staveproblemer?

Hvor kan Internettet give mulighed for at få nye færdigheder, kunnen og viden?

Hvorledes bruger man de sociale netværk på Internettet hensigtsmæssigt?

Hvorledes kan man ”promovere” sig på nettet?

I hvilken grad har IKT indvirkning på den samfundsmæssige, historiske, kulturelle og demokratiske udvikling?

Hvorledes kan IT bruges indenfor teknologi, samfund, kultur, demokrati og historie?

  • Foto

Hvordan tages ”det gode billede”?

Hvordan kan billeder forbedres vha. redigeringsprogrammer?

Hvordan lægges billeder ind på pc, databaser og programmer?

Hvorfor kan et billede ”sige mere” end tusind ord?

Er der etiske og æstetiske overvejelser ved brug af billedmedier?

  • Video

Hvorledes laves en video?

Hvordan kan man lave effekter i en video?

Hvordan agerer man foran og bagved et videokamera?

Hvordan laver man et storyboard?

Hvordan laver man et manuskript?

Hvordan lægges et ”make-up”?

Evaluering

Der spørges hver dag ind til elevernes igangværende arbejde.

Der føres logbog hver uge.

Eleven fremlægger sit produkt for elevholdet, evt. vha. pc og projektor. Der spørges ind til produktet.

Produktet lægges evt. ind på skolens hjemmeside eller Instagram.

Hver elev gemmer deres produkter på en database og laver en cd ved afslutning på værkstedet (portofolio).

Eksempler på undervisningsforløb

TEMA: Design

Mål:

Eleverne fremstiller et motiv, som påføres en T-shirt. Undervejs i forløbet får eleverne mulighed for at opnå viden og kunnen omkring: Fotografering, billedredigering, tekstbehandling, databaser, etik og æstetik, samfund, dansk, matematik og naturfag.

Arbejdsformer:

Undervisningen udmøntes i klasseundervisning, samtaleundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsopgaver, instruktion, brainstorming og fremlæggelse af produkt.

Undervisningsformer:

Undervisningen er funktionel tværfaglig. Funktionel tværfaglighed tager udgangspunkt i et emne eller et problem. Dette afføder data, forklaringer og vurderinger samt evt. handlingsforslag, der undersøger det omgivende samfund og den natur, som eleverne er en del af og skal forholde sig til.

Organisationsformer:

Lærer:

Klasseundervisning:

Vha. projektor og pc gives eksempler på forskellige former for design og reklamer for outfit i form af print på tøj.

Små kurser i Word, billedredigering og kamerabrug.

Igangsætter og tovholder.

Konsulent og underviser.

Gruppearbejde:

Gruppedannelse, underviser og konsulent.

 

Enkeltmandsopgaver:

Fabrikere individuelle opgaver. Underviser/konsulent.

Instruktion

Underviser

 

Elev:

Klasseundervisning:

Lytte, udtrykke sig verbalt, spørge ind til problematikker og give udtryk for holdninger.

 

Brainstorm:

Komme med egne idéer og forslagsløsninger.

 

Gruppearbejde:

Indgå i en gruppe, tage hensyn, støtte gruppemedlemmer, samarbejde, dele erfaringer.

Enkeltmandsopgaver.

Øve og løse opgaver. Dygtiggøre sig.

 

Fremlæggelse af produkt:

Fremlægge resultat visuelt og verbalt overfor lærere og klasse.

 

Rækkefølge:

Oplæg:

Præsentation af emnet.

Brainstorm vha. Post-It.

 

Gruppe-/individuelt arbejde:

Søgning på Internettet.

Kursus i fototeknik og billedredigering samt overvejelser og debat vedr. æstetik og etik

Fotografering

Kursus i Word

Redigering i Word (tekst og billede)

Printe ud på specialpapir

Valg af T-shirt

Overføre motiv til T-shirt

Fremlæggelse

Debat

Evaluering