Kunst & Håndværk

Lærere: Kirsten Johansen og Rikke Høyer

 

Intro

Undervisningen i kunst og håndværk foregår i et hyggeligt og rummeligt loftlokale med skrå vægge. Vi har også to mindre lokaler, som vi bruger, når vi arbejder med glas og med fotografi. Skolen ligger midt i Tolne Skov, og her henter vi ofte inspiration til de billeder, vi laver. Anden inspiration finder vi, når vi tager på besøg på kunstmuseer, eller når vi besøger kunstnere og kunsthåndværkere.

Formål

 • Formålet med undervisningen på værkstedet Kunst & Håndværk er, at eleverne får mulighed for at lære at være aktive i forhold til idé, forberedelse, udførelse og evaluering af arbejdsprocesser på det kreative værksted, hvor arbejdet tager udgangspunkt i områderne kunst og kunsthåndværk.
 • At eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder får mulighed for at blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.
 • At eleverne får mulighed for at udvikle forståelse for kunstens og kunsthåndværkets betydning for menneskets opfattelse af sig selv både før og nu.
 • At eleverne får mulighed for at tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, kunsthåndværk, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
 • At elevens arbejde på værkstedet bidrager til elevens kreative udvikling og æstetiske dannelse.
 • At elevens arbejde på værkstedet bidrager til elevens udvikling indenfor fagområderne dansk, matematik og naturfag.

Mål

Elevens arbejde på værkstedet skal lede frem mod, at eleven får mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der giver eleven mulighed for at:

 • Udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde
 • Anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt, herunder form, farve og komposition
 • Vælge form, metode og materialer i forhold til indhold
 • Arbejde med aspekter af kunst, kunsthåndværk og design
 • Eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder
 • Deltage i billedarbejde sammen med andre
 • Samtale om billeder, herunder iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder
 • Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst de er skabt i
 • Forstå billeders funktion for forskellige fagområder

 

Faglige områder

På værkstedet arbejder vi primært emneorienteret. I starten af forløbet vil emnerne være valgt af lærerne, men der lægges op til, at eleverne i stadig større grad medinddrages i valg af emne. Det samme gælder valg af materialer, metoder og teknikker. Uanset om emnet er valgt af eleverne eller lærerne, arbejdes der ud fra følgende arbejdsproces:

 • Idé
  Aktuelle emner, som er oppe i tiden, en kunstudstilling eller en kunstner, personlige forhold, som kan gøres generelle osv.
 • Inspiration
  Når emnet er valgt laves der en brainstorm på måder at forholde sig til emnet på, og der træffes beslutninger om, hvilke inspirationskilder, der skal bruges. Det kan f.eks. være et besøg på kunstmuseum, en fortælling, søgning på nettet, en person som ved meget om emnet og meget mere.
 • Planlægning
  Valg af materialer, metoder og teknikker. Der arbejdes individuelt eller sammen. Skabende proces
 • Skabende proces
  Den skabende proces giver eleven mulighed for, gennem et visuelt udtryk, at opnå en erkendelse af det emne, vi arbejder med. Erkendelsen opstår, når eleven skal forholde sig til emnet for at kunne udtrykke sig om det.

Evaluering

Evaluering foregår både undervejs i den skabende proces, og når værket er færdigt. Undervejs består evalueringen i at tale med eleven om, hvordan udtrykket stemmer med de forventninger, tanker og overvejelser, eleven har gjort sig om sit værk. Slutevalueringen består i, at eleven er med til at forberede og gennemføre en udstilling af de færdige værker. Hele holdet taler om de færdige værker, og eleven skriver en tekst til udstillingen om processen og resultatet.