Motor/Metal

Lærere: Søren Andersen og Preben B. Jensen

 

Intro

Motor/metalværkstedet er en del af skolen store værkstedsbygning, der ligger tæt på skolens hovedbygning. På værkstedet findes der bl.a. en autolift, der gør det muligt at foretage mindre reparationer på køretøjer, og med værkstedets forskellige svejseapparater kan eleverne prøve forskellige svejseteknikker. Herudover har værkstedet en del håndværktøj, specialværktøj og maskiner, der gør det muligt at arbejde med forskellige teknikker og emner indenfor metalområdet. Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, og det teoretiske/boglige arbejde integreres som en naturlig del af denne, så eleverne oplever en sammenhæng mellem teori og praksis.

Formål

 • At eleverne udvikler forståelse for ”de sorte fags” betydning for forholdet mellem mennesker, samfund og natur i et historisk og nutidigt perspektiv.
 • At eleverne kan omgås og får kendskab til materialer, teknikker, værktøjer og arbejdsformer fra metalindustrien på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.
 • At eleverne videreudvikler de individuelle kompetencer, der gør dem i stand til at deltage aktivt i et demokratisk samfund.
 • At eleverne i fællesskab har medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – samarbejde, medansvar og opfordring til selvvirksomhed.

Mål

 • At eleverne kan omgås maskiner og værktøj på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • At eleverne lærer om dele af naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt etiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.
 • At eleverne udvikler deres evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper
 • At eleverne arbejder med individuelle løsningsforslag

Faglige områder

Undervisningen på værkstedet består af forskellige emner og projekter. Nogle af disse emner – bundne opgaver – er udvalgt af lærerne med henblik på at introducere og undervise eleverne i
sikkerhedsmæssig korrekt brug af værkstedets maskiner og værktøj eller i forbindelse med undervisning i et specifikt udvalgt emne. Når det er muligt, benytter værkstedet sig af virksomhedsbesøg og ekskursioner, hvis indhold har sammenhæng med undervisningen på værkstedet.

Indholdet i andre emner og projekter har eleverne indflydelse på, og her kan der arbejdes som en hel klasse, i grupper eller selvstændigt. Individuelle projekter eller ønsker drøftes med læreren med henblik på indholdets relevans for elevens udvikling og for undervisningens rammer.

Herudover er værkstedets undervisning tilrettelagt således, at overkommelige reparationer og vedligeholdelsesopgaver på skolens køretøjer og materiel kan tilgodeses. Her arbejder eleverne på skift i tæt samarbejde med læreren på at løse disse opgaver. Alle værkstedets elever får mulighed for at deltage i dette arbejde.

Udvalgte dele af undervisningen kan foregå i større tværfaglige sammenhænge med andre værksteder, hvor eleverne får mulighed for at samarbejde med elever og lærere fra andre værksteder om et fælles emne/projekt.

Ligeledes har eleverne mulighed for at modtage undervisning i det lovpligtige § 26 svejsemiljøkursus i forbindelse med brug af værkstedets svejsemaskiner.

Evaluering

Som evalueringsværktøj arbejder værkstedet bl.a. med programmer, der tilgodeser elever med læse-/skrivevanskeligheder. Vi har eksempelvis valgt at bruge PhotoStory til følgende:

 • Som logbog, der dokumenterer elevernes arbejdsproces.
 • Som understøtning til elevfremlæggelser.
 • Som evalueringsværktøj i samtaler med eleverne.