Indholdsplan og værdigrundlag

Tolne Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov. Vi bestræber os på i en tryg, social ramme og på et tydeligt værdigrundlag at praktisere en helhedsundervisning. Det betyder en hverdag, hvor der både tages hensyn til den enkelte og fællesskabet. Og det betyder en hverdag, hvor det forstandsmæssige, følelsesmæssige og sociale går op i en højere enhed.  

Vi arbejder hele tiden med at forbedre og kvalitetsudvikle hverdagen på Tolne Efterskole, og lægger (også i den sammenhæng) stor vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem lærer og elev.

Undervisningen er lagt tilrette, så eleven fornemmer, at indholdet kan bruges til noget. Det er synligt, og der “kæles” for produktet, som mange gange er et resultat af fælles anstrengelser.

Vi er en praktisk efterskole og ved, at arbejde og læring er nært sammenknyttede begreber. Vi tilstræber, at alt, hvad vi foretager os med eleverne giver læring - i en praktisk, konkret, handlende og funktionel undervisningssammenhæng.

Det er vores erfaring - og det er mange elevers og forældres erfaring - at indholdet i Tolne Efterskoles undervisning og kostskolemiljø betyder noget. Det sætter spor og sikrer udvikling til gavn for den hverdag og det liv, der følger efter opholdet på Tolne Efterskole.  

Helt afgørende for os er: Yderligere udvikling af vore elevers kompetence til at klare sig i tilværelsen uanset evner og anlæg.