Vil du være med?

Skolekreds og bestyrelse

Skolekredsen udgør baglandet for Tolne Efterskole. Det er skolekredsen, som vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af skolekredsen.

Skolekredsen udgøres af personer, som synes, det er meningsfuldt at støtte op om en skole for unge med særlige udfordringer. Som medlem af skolekredsen har du mulighed for at deltage i en række arrangementer på skolen.

Alle kan blive medlem af Tolne Efterskoles skolekreds , og du kan melde dig ind ved at kontakte os pr. mail eller telefon. Det koster 50 kr. om året at være medlem.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer + en medarbejderrepræsentant. Til møderne deltager endvidere forstander, viceforstander og en referent. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består pt. af:

Lise Munk Petersen (bestyrelsesformand)
Christian Nonboe Mikkelsen (næstformand)
Lars Frost
Anne Roma Nielsen
Karina Jensen
Ole Ervolder
Kaj Erik Jensen

 

Skolekredsen…

… er skolens bagland. Alle kan melde sig ind og være med til at støtte op om skolen og vælge dens bestyrelse på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen…

… vælges på generalforsamlingen blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for skolens virke.

Ledelsen…

… ansættes af bestyrelsen og varetager den daglige ledelse af Tolne Efterskole.

Meld dig ind i skolekredsen her:

8 + 7 =