Skolekreds og bestyrelse

Skolekredsen 

Skolekredsen udgør baglandet for Tolne Efterskole. Det er skolekredsen, som vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af skolekredsen.

Skolekredsen udgøres af personer, som synes, det er meningsfuldt at støtte op om en skole for unge med særlige udfordringer. Som medlem af skolekredsen har du mulighed for at deltage i en række arrangementer på skolen.

Alle kan blive medlem af Tolne Efterskoles skolekreds , og du kan melde dig ind ved at kontakte os pr. mail eller telefon. Det koster 50 kr. om året at være medlem.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer + en medarbejderrepræsentant. Til møderne deltager endvidere forstander, viceforstander og en referent. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består pt. af:

Lise Munk Petersen (bestyrelsesformand)
Christian Nonboe Mikkelsen (næstformand)
Lars Frost
Anne Roma Nielsen
Karina Jensen
Ole Ervolder
Kaj Erik Jensen

Bestyrelsen…

… vælges på generalforsamlingen blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for skolens virke.

Udenlandsrejse med efterskolen