Din kontaktlærer

På Tolne Efterskole vil vi gerne hjælpe og støtte dig så godt som muligt.

Derfor har du også en kontaktlærer, som vil være en af lærerne på dit værksted.

Din kontaktlærer og dig vil få et særligt tæt forhold. Du kan tale med din kontaktlærer om ting, som kan være svære at tale om. Det er også din kontaktlærer som sørger for, at du får den nødvendige hjælp, så der er styr på tingene, hvis du f.eks. skal til lægen, tandlægen eller med toget hjem.

Kontaktlæreren har også løbende dialog med dine forældre og din sagsbehandler, og sørger også for at udfylde din elevplan.

Elevplan

Vi skriver elevplan ved afslutningen på værkstedet. Elevplanen bruges som overgang til dit nye værksted, og i skolens samarbejde med dine forældre og kommune.

Udenlandsrejse med efterskolen