Pris og tilskud

Det koster 2.700 kr. pr. uge i skoleåret 24/25 at gå på Tolne Efterskole. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr., som ikke tilbagebetales. Alle udgifter til opholdet, rejse m.v. er indeholdt i skolepengene. Et skoleår består af 42 undervisningsuger.

Du kan få støtte til dit ophold på Tolne Efterskole. Den udregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Den samlede egenbetaling fordeles på 10 rater i månederne fra 1. august til 1. maj.

Hvis du afbryder dit ophold, skal de, der er økonomisk ansvarlige for dit ophold, betale skolepenge i to fulde uger mere, end du opholder dig på skolen. Disse to uger er ikke tilskudsberettigede.

 

Tilskud

Besøg Efterskoleforeningens hjemmeside og udregn dit tilskud her. Når du er optaget, sender vi dig et ansøgningsskema om tilskud fra Staten. Dette skema skal du og dine forældre udfylde og sende retur til skolen. Hvis du fylder 19, beregnes tilskuddet ud fra din egen indkomst.

 

Ekstraordinært tilskud

Enkelte kommuner yder særlige tilskud til efterskoleophold. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller børne- og ungeforvaltningen. Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen – kontakt din socialrådgiver for at høre om dine muligheder.

 

Lokal efterskolestøtte

Der er mulighed for at søge et særligt økonomisk tilskud til efterskoleopholdet.

I helt særligt tilfælde er det muligt at søge økonomisk tilskud til efterskoleopholdet. Der skal laves en ansøgning til skolens ledelse, der tildeler støtte efter en konkret og individuel vurdering.

I denne vurdering indgår faktorer som:

* At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.

* At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.

* Ønske om at hjælpe elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.

*Andre forhold.

Udenlandsrejse med efterskolen