Hvad betyder “særlige” behov?

“Særlige behov” kan være rigtig mange ting. På Tolne Efterskole byder vi typisk dig velkommen, som har modtaget specialundervisning eller har gået i specialklasse. Vores elever har ofte nedsat kognitivt funktionsniveau og er typisk ikke alderssvarende, og kan derfor være udfordret både fagligt, socialt og personligt. En del af vores elever har også diagnoser som f.eks. ADD, ADHD eller Autisme. Mange har desværre været udsat for mobning.

På Tolne Efterskole ønsker vi at skabe et miljø, hvor der er plads til alle. Da vores elever har særlige behov, er der flere lærere pr. elev, end på en ordinær efterskole. Der er også flere voksne tilstede i fritiden, så vi kan sikre, at samværet er godt og udviklende for alle.

Flere voksne  i fritiden.

For at sikre, at  alle får en meningsfuld og indholdsrig eftermiddag/aften tilbydes der flere forskellige aktiviteter i fritiden

Udenlandsrejse med efterskolen