Hvad betyder “særlige” behov?

“Særlige behov” kan være rigtig mange ting. På Tolne Efterskole byder vi typisk dig velkommen, som har modtaget specialundervisning eller har gået i specialklasse. Vores elever har ofte nedsat kognitivt funktionsniveau og er typisk ikke alderssvarende, og kan derfor være udfordret både fagligt, socialt og personligt. En del af vores elever har også diagnoser som f.eks. ADD, ADHD eller Autisme. Mange har desværre været udsat for mobning.

På Tolne Efterskole ønsker vi at skabe et miljø, hvor der er plads til alle. Som specialefterskole har vi flere lærere pr. elev i undervisningen end på en ordinær efterskole. Der er også flere voksne tilstede i fritiden, så vi kan sikre, at samværet er godt og udviklende for alle.

For elever, der har brug for særlig støtte og guidning i den frie tid, er der brug for en ekstra indsats, der rækker udover den normale bemanding. Dette kræver en bevilling af støttetimer fra hjemkommunen. Læs mere her 

Flere voksne  i fritiden.

For at sikre, at  alle får en meningsfuld og indholdsrig eftermiddag/aften tilbydes der flere forskellige aktiviteter i fritiden

Udenlandsrejse med efterskolen