Vejledning

På Tolne Efterskole hjælper vi dig godt videre!

Gennem dit efterskoleophold bliver du klogere på dig selv og dine drømme om fremtiden, og vi lærer dig også godt at kende. På vores værksteder og i brobygning får du mulighed for at prøve kræfter med forskellige fag og brancher, og der er mulighed for kortere individuelle praktikforløb og besøg på uddannelsessteder, der skal gøre det lettere for dig at vælge en vej efter Tolne Efterskole.

Sammen med skolens vejleder deltager du og forældre i opfølgningsmøder sammen med hjemkommunens KUI-vejleder/rådgiver, når tiden er inde til at vælge dit kommende uddannelsessted.

Skolen afholder en Uddannelsesaften i november måned, hvor vi informerer forældre om de forskellige uddannelsesmuligheder, der findes efter Tolne Efterskole.

 

Udenlandsrejse med efterskolen