Søren Thomsen

Søren Thomsen

forstander

skriv mail

mobil 24 90 95 76

Peter Andersen

Peter Andersen

viceforstander

skriv mail

mobil 29 26 11 77

Birgitte Nelboe

Birgitte Nelboe

kontorleder

Lene K. Sørensen

Lene K. Sørensen

kontorassistent

Gitte Hesselholt

Gitte Hesselholt

kontorassistent

Marianne Møller

Marianne Møller

køkkeassistent

Dennis Nielsen

Dennis Nielsen

pedel

Johnny Thomsen

Johnny Thomsen

pedelmedhjælper

Jens Erik Pedersen

Jens Erik Pedersen

pedelmedhjælper

Mie Jensen

Mie Jensen

servicemedarbejder

Jens Nørgaard Thomsen

Jens Nørgaard Thomsen

køkkenleder

Lotte Skipper Thomsen

Lotte Skipper Thomsen

lærer / køkken

Rikke Høyer

Rikke Høyer

lærer / kunst & kultur

Jesper Pflüger Pagh

Jesper Pflüger Pagh

lærer / natur

Preben Jensen

Preben Jensen

Motor / metal

Niels Peter Konnerup (Niller)

Niels Peter Konnerup (Niller)

lærer / musik

Gunnar Nørgaard

Gunnar Nørgaard

lærer / gården

Jeanette Holtegaard

Jeanette Holtegaard

lærer / gården

Lise Anesen

Lise Anesen

lærer / kunst og kultur

Inge Nørgaard

Inge Nørgaard

lærer / gården

Kasper Larsen

Kasper Larsen

lærer / bygge & anlæg

Rune Søvik

Rune Søvik

lærer / bygge & anlæg

Henrik Kristensen

Henrik Kristensen

lærer / natur

Elsebeth Vestergaard

Elsebeth Vestergaard

lærer / sport

Rie Ruggard

Rie Ruggard

lærer / IT & medier

Søren Andersen

Søren Andersen

lærer / motor & metal

Henrik Andersen

Henrik Andersen

lærer / gården

Asmus Korsgaard Eriksen

Asmus Korsgaard Eriksen

lærer / IT & medier

Jan Ole Neist

Jan Ole Neist

lærer / sport

Sten Kjærsgaard

Sten Kjærsgaard

lærer / musik

Conny Jørgensen

Conny Jørgensen

særlig støtte

Bettina Nøhr

Bettina Nøhr

lærer

Bente Højmark

Bente Højmark

Særlig støtte

Sven Kristensen

Sven Kristensen

Særlig støtte

Anne Mose

Anne Mose

Lærer / køkken