Kørestol

Der er også plads på Tolne Efterskole, hvis du bruger kørestol. Værelser og bygninger er indrettet, så du kan komme frem overalt, og vi har toiletter med ekstra plads og hjælpemidler.

Men det vigtigste er, at du har lige gode muligheder for at få venner og opleve efterskolelivet og de fleste af vores værksteder på lige fod med andre elever.

Ved besøg og optagelse sørger vi sammen for at afdække dit behov for særlig støtte og hjælp, så vi får ansøgt hjemkommunen eller SPS om den nødvendige hjælp, så du har energi til at koncentrere dig om at gå på efterskole. 

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at der stilles en handicapbil til rådighed, hvis dette kræves i forbindelse med daglig transport eller lejrskoler.

 

Plads

Både på skolen og i vores botræningshuse har vi  langt de fleste steder den ekstra plads der skal til for at bevæge sig rundt med kørestol.

Udenlandsrejse med efterskolen