Særlig støtte

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole, derfor har vi små elevhold og to lærere på hvert hold.

Elever med fysiske handicaps kan have behov for ekstra hjælp i undervisningen. I disse tilfælde sørger vi for, at der bliver ansøgt om timer til personlig assistance hos SPS (Specialpædagogisk støtte).

En del af Tolne Efterskoles elever har dog også behov for ekstra støtte i den frie tid (eftermiddag/aftne). Det er elevens hjemkommune, der skal bevilge tilskud, når der er behov for individuelle samtaler til f.eks. struktur, overblik og organisering. Vi sørger for at søge hjemkommunen om disse støttetimer, hvis vi sammen med forældrene vurdere, at det er nødvendigt med støttetimer i den frie tid.

 

 

Kommune

Ved behov for støtte i den frie tid, kan skolen søge hjemkommunen om sociale støttetimer.

Udenlandsrejse med efterskolen