EU-tilskud

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet
med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og
biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs-
og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der
sikret en god naturpleje af arealerne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Skoleordning for frugt, grønt og mælk.

Hvorfor en skoleordning? Formålet med at give tilskud til uddeling af frugt, grønt og mælk til børn og skoleelever er at fremme sunde kostvaner og styrke børns og unges adgang til og forbrug af disse produkter.  Skolen er med i denne ordning.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

EU-tilskud

Skolen modtager tilskud til indkøb af frugt og grønt

Udenlandsrejse med efterskolen