Køkken

Lærere: Karoline Skovbo Jørgensen & Anne Mose

 

Intro

Køkkenværkstedets undervisning foregår i én af efterskolens botræningshuse. Nogle dage er undervisningen henlagt til efterskolens køkken, som til dagligt bespiser ca. 60 mennesker, så eleverne også stifter bekendtskab med arbejdsgangen i et produktionskøkken.

Formål

 • At eleven udvikler forståelse for madens betydning for mennesket, samfundet og naturen
 • At eleven kan beskæftige sig med og omgås råvarer, redskaber og maskiner og indgå i arbejdsfællesskabet på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde.
 • At eleven kan og vil indgå i den offentlige debat om kost/sundhed, bæredygtighed og æstetik.
 • At eleven udvikler forståelse for naturvidenskabelige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige samt etiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

Mål

 • At eleven i faget møder teorier om og får mulighed for at få viden, kunnen og holdning til kost og sundheds betydning for det enkelte menneske, for samfundet og for det omgivende miljø.
 • At eleverne møder emnerne på et niveau, der passer til den enkeltes forudsætninger.

Faglige områder og evaluering

 • Emner:  Personlig og levnedsmiddelhygiejne, brød og kager, bær og frugter, grøntsager, mejeriprodukter, kød, højtider, traditioner, mad og årstider, mad historisk set, mad i Danmark og andre lande, miljø, økonomi, mål og vægt, kost og sundhed og dens betydning i samfundet, ernæring, kostplanlægning, fra jord til bord.

  Fagets metoder og evalueringsformer

  At planlægge og tilberede måltider i køkkenværkstedet (at udvælge retter, opskrifter, at omregne råvarer, at læse/gennemgå opskrift, at klargøre sig hygiejnisk, at håndtere råvarer (snitte, skære, hakke, koge, stege, bage osv.), at anrette, at servere, at dække borde, at præsentere, at rengøre, at opvaske og at afslutte.

 • Gennemgang af det lærte – praktisk og ved samtale efter lektion og emnets afslutning.
 • Udarbejdelse af billedmateriale til elevernes egne mapper.
 • Udarbejdelser af madplaner og indkøbslister på pc.
 • Praktisk arbejde i køkkenet – elevens kobling af det lærte til virkeligheden.
 • Veksle mellem teori og praksis.
 • Koble praksis på teori.
 • Koble teori på praksis.
 • Samtaler, eksperimenter, erfaringer, der knytter an til det lærte.