Musik

Lærer: Niels Peter Konnerup, Sten Kjærsgaard

 

Intro

På musikværkstedet behøver du ikke at kunne spille eller synge for at være med. Du får mulighed for at stifte bekendtskab med diverse instrumenter og sang. Du bliver endvidere en del af et skabende fællesskab, hvor der arbejdes med musikken på mange forskellige måder.

Formål

 • At eleven får forståelse for musikkens betydning og indflydelse på samfundet.
 • At eleven oplever musik som en udtryksform for tanker, følelser og holdninger.
 • At eleven lærer og forholder sig kritisk til musik.

Mål

At eleverne i faget møder en række overordnede faglige områder, der indfører eleverne i spørgsmålet om musikkens betydning for det enkelte menneske og for samfundet.
At eleverne lærer om naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige samt etiske og sociale sammenhænge med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

Faglige områder

Musikken i historien og historien i musikken:

Musikken som katalysator for hjælpearbejde

 • Afrika
 • Hungersnød – Dansk Røde Kors
 • Geografi
 • Økonomi
 • Demografi

  Musikken i samfundet:

  Protestsange

 • Samfundsnormer

 • Regler/Love

  Musik i naturvidenskab:

  Nodelære

 • Notation – nodelinjer – afstand – længde – cirkel – 1/1 – ½ – ¼ division addition

 • Tonespring

  Musik som historiefortæller:

  Kærlighedssange

 • Tekstanalyse

 • Sangskrivning

 • Ballader

 • Video

 • Foto

Evaluering

På musikværkstedet evaluerer vi løbende bl.a. gennem samtale. Derudover laver hvert hold en CD for at dokumentere de færdigheder, de har opnået musisk. I elevplanerne evalueres hvert fokuspunkt ved værkstedsafslutningen i fællesskab med den enkelte elev.