Naturværksted

Lærere: Henrik Kristensen og Jesper Pagh

 

Intro

I den daglige undervisning søger vi at opholde os i og gøre erfaringer i og med naturen, fordi vi ønsker at gøre eleven ”seende”, så eleven kan se sig selv i forhold til naturen, kammeraterne og den omgivende verden, og fordi gode naturoplevelser får os til at holde af naturen, som kan føre til en interesse i og omsorg for vores fælles natur.

 

Formål

  • At eleverne udvikler forståelse for forholdet mellem naturen, samfundet og mennesket.
  • At eleverne kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde.
  • At eleverne kan og vil deltage i den offentlige debat om natur og miljøspørgsmål.

 

Mål

  • At eleverne på naturværkstedet gennem en række faglige emner bliver bevidste om naturens betydning for det enkelte menneske og for samfundet.
  • At eleverne bevidstgøres om deres handlingers og holdningers betydning for naturens foranderlighed og sårbarhed.
  • At eleverne lærer om naturvidenskabelige, historiske og samfundsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

 

Faglige områder

Historiske sammenhænge i naturen

Fra isbræ til kulturlandskab og monokultur.

Naturen i samfundet

Naturbeskyttelse, økonomiske interesser, genbrug og forurening.

Fotosyntese, evolution og genetik

Fra frø til plante og omvendt … Fra æg til høne … Den lille historie i den store. Fortællinger, overtro, Darwins evolutionsteori, religiøse forklaringer (fx intelligent design).

Dyreadfærd

Husdyrhold, kæledyr og vilde dyr.
Hierarki i populationen, herunder sociale relationer.

Økologi

Dyrs (herunder menneskers), planters og miljøets gensidige påvirkning og afhængighed.

 

Evaluering

De overordnede faglige områder er vores afsæt for den daglige undervisning. Eleverne kan være medbestemmende i forhold til det lærervalgte udgangspunkt for undervisningen, da vi ønsker at inddrage den enkelte elevs interesser. Evaluering ser vi som en naturlig del af ethvert undervisningsforløb. Vi bruger både formative og summative evalueringsmetoder alt efter det aktuelle undervisningsforløb.

Udenlandsrejse med efterskolen