Sport

Lærere: Jan Ole Neist, Elsebeth Vestergaard

 

Intro

Kan du lide at give den gas? Som løber, mountainbike’r eller holdspiller? Så er værkstedet Sport noget for dig. Vi arbejder med mange forskellige måder at dyrke sport og bruge kroppen på. Vi lærer om kostens betydning for din ydeevne ,og vi lærer om, hvad det betyder, at vi er sammen og udvikler hinanden på en god måde. Hop, spring, løb eller kør. Vi kommer hele vejen rundt på Sport på Tolne Efterskole.

Formål

  • At eleverne udvikler forståelse for sportens betydning for mennesket, naturen samt får indblik i sportens kulturelle samfundsbetydning.
  • At eleverne får mulighed for og lyst til at deltage i det offentlige idrætskulturelle liv.
  • At give eleven oplevelser indenfor individuelle, semiindividuelle og holdorienterede idrætsområder

Mål

  • At eleverne i faget møder en række overordnede faglige emner, der indfører eleverne i idrættens betydning for det enkelte menneske og for samfundet.
  • At give eleverne oplevelser, som giver dem større viden om sig selv og hinanden.
  • At eleverne lærer om naturvidenskabelige, historiske, samfundsfaglige samt etiske og sundhedsmæssige sammenhænge, problemstillinger og metoder med udgangspunkt i konkrete erfaringer og oplevelser.

 

Faglige områder


Løb

Ved at have en naturvidenskabelig tilgangsvinkel til emnet ”løb” får eleverne mulighed for, både i teori og praksis, at erhverve sig viden om og erfaringer med betydningen af sunde kostvaner i forbindelse med fysisk udfoldelse. Derudover gives der mulighed for at få større viden om hjerte og kredsløb i forbindelse med undervisning og brug af pulsmålere.

Mountainbike
Forløbet giver eleverne mulighed for at tilegne sig specifik teknisk viden om MTB-cyklens opbygning med gearsammensætning og affjedring, og hvordan cyklen vedligeholdes. Derudover gives der gennem kørslen på cyklerne mulighed for at forbedre sin motorik og koncentrationsevne, og ikke mindst erhverve sig evne til at bruge naturen på en etisk og forsvarlig måde.

Holdsport
Igennem holdidræt (fodbold, floorball etc.) får eleverne gennem deres medvirken mulighed for at udvikle overblik og evne til at agere i komplekse sammenhænge, desuden får eleverne mulighed for at styrke deres sociale kompetencer ved selv at være med til at udvikle forskellige spil eller lege, hvor reglerne på demokratisk vis defineres og aftales.

Evaluering

Hver dag startes med at evaluere dagen før. Der føres logbog (digital løbedagbog på internettet). Som afslutning på et emne skrives brev eller E-mail med tekst og/eller billeder.

Eksempler på undervisningsforløb


”Første uge på Mountainbike”

Mandag
Sportsholdet mødes i undervisningsrummet, hvor dagen starter med at afslutte og evaluere, hvad der er sket fælles og individuelt, siden vi var sammen sidst.

Mundtlig intro til det nye emne, som er brug af og kørsel på Mountainbike (er der evt. nogen, som har prøvet en MTB før), og MTB-cyklen (Hvordan fungerer gear, bremser og affjedring – ting man skal være opmærksom på i forbindelse med kørsel i terræn). Denne information gives, så eleverne både får mundtlige og visuelle input og derudover selv prøver i praksis på demo-cyklen.

Hver enkelt elev får en cykel, som passer i størrelsen, og får individuelt tilpasset støtte til at indstille cyklen. Derefter kører vi en fælles tur i let terræn, således at alle kan være med. På turen taler vi om god takt og tone i skoven – om hvordan, vi kan tillade os at bruge skoven – at vi kun bruger afmærkede stier, og at vi altid passer på os selv og hinanden.
Cyklerne vaskes, rengøres og sættes på plads i depotet. Eleverne får først fælles anvisninger og derefter individuel tilpasset støtte til at udføre rengøring og smøring af cyklen.

Tirsdag.
Sportsholdet mødes i undervisningsrummet og evaluerer den første dag. (Under evalueringen siger flere af eleverne, at det har været hårdt, og at de hurtigt bliver trætte, hvilket giver anledning til at tale om rigtig kost i almindelighed, men især i forbindelse med fysisk udfoldelse).

Cyklerne findes frem og klargøres. Hver enkelt elev får individuelt tilpasset støtte til klargøring.
Kørsel og fart og balancelege på sportspladsen og buggycar-banen. Eleverne får lov til at blive fortrolige med cyklerne. Alle får individuel vejledning i brug af gear og støtte til at udfordre sig selv på cyklen. Vi afslutter med at udfordre hinanden til at køre om kap på buggycar-banen.

Derefter tager vi på tur i skoven, hvor vi kører på stier og i mere kuperet terræn end dagen før.

Onsdag.
Sportsholdet mødes i undervisningslokalet og evaluerer anden dag. Som følge af første dags evaluering spørges der ind til, hvad hver enkelt har spist til morgenmad. Det viser sig, at to elever ikke har spist noget, og at resten kun har spist lidt yoghurt eller en enkelt skive hvidt brød med ost eller lignende.

De gode råd om sund kost fra dagen før gentages. Derudover aftaler elever og lærere at mødes kl. 8.00 næste morgen og spise morgenmad sammen, så lærerne kan vise dem, hvad en god og sund morgenmad består af. Desuden aftaler vi med eleverne, at et element i mountainbikeforløbet, skal være vejledning i kost og ernæring. Til denne vejledning vil vi benytte os af ”kosthjulet” (som indeholder 8 gode kostråd). Dette materiale findes interaktivt, og eleverne får det desuden på en kopi til deres logbog.

Cyklerne findes frem. Fælles information om, hvordan man smører kabler, og vigtigheden af dette. Derefter får hver enkelt elev støtte til at smøre og vedligeholde sin cykel. Når cyklen er klargjort, kan eleven selvstændigt køre på skolens område og eksperimentere med køreteknik osv.

Torsdag
Fælles morgenmad og kostvejledning i undervisningsrummet.

Sportsholdet mødes i undervisningsrummet og evaluerer tredje dag. I evalueringen opfordres eleverne til at være opmærksomme på, om deres energiniveau er anderledes, nu da de har spist sund morgenmad. Cyklerne tages frem og klargøres. Stadig med individuelt tilpasset støtte.

Elevholdet deles i to, og der er køreteknisk undervisning på en agilitybane, som er lavet på sportspladsen. Imens den ene gruppe kører, arbejder de andre elever med redigering af billeder fra ugen. Disse billeder skal bruges til at beskrive forløbet med mountainbike.
Dagen slutter med et anderledes og mere individuelt tilpasset undervisningsindhold. Enkelte elever får særlig tilrettelagt undervisning, og resten af eleverne er i hallen sammen med en lærer.

Fredag
Sportsholdet mødes i undervisningsrummet, og hele ugen evalueres. Derefter arbejdes der med individuel støtte til at skrive logbog. Logbogen udformes efter elevens niveau, og kan indeholde megen tekst, men kan også bestå udelukkende af billeder.